กทม.มอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 52 ให้สถานประกอบการ 12 แห่ง

กรุงเทพฯ 5 ต.ค. –กทม.มอบโล่ให้ 12 หน่วยงาน และเตรียมรณรงค์สถานประกอบการ 12 แห่งพัฒนาส้วมสาธารณะจนได้เกณฑ์มาตรฐาน ยอมรับที่ผ่านมามีสถานประกอบการเพียงร้อยละ 20 ที่ได้มาตรฐาน

พญ.มาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เป็นประธานมอบโล่รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปีของกรุงเทพมหานครประจำปี 2552 โดยมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เข้ารับรางวัล จำนวน จักรคำ 12 แห่ง พญ.มาลินี กล่าวว่า กทม.ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาส้วมสาธารณะด้วยการจัดทำโครงการพัฒนาสุขลักษณะส้วมสาธารณะขึ้น เพื่อนำร่องในการพัฒนาส้วมสาธารณะที่ปัจจุบันมีผู้เข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยว โดยให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานส้วมสาธารณะ 3 หนัง ด้าน คือ 1.ด้านความความสะอาดของอาคารสถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ 2.ด้านความเพียงพอ มีส้วมสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ และ 3.ด้านความปลอดภัย ไม่ตั้งอยู่ในที่ลับตาคน และรณรงค์ให้มีการพัฒนาส้วมสาธารณะในสถานที่สาธารณะ จำนวน 12 กลุ่มเป้าหมาย คือ สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร 12แห่ง ตลาดสด สถานีขนส่ง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง โรงเรียนในสังกัด กทม. โรงพยาบาล สถานที่ราชการ อาชีวศึกษา ศาสนสถาน ศูนย์การค้า และมหาวิทยาลัย

Check the full detail here กทม.มอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 52 ให้สถานประกอบการ 12 แห่ง
More info at กทม.มอบรางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 52 ให้สถานประกอบการ 12 แห่ง

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าว และติดป้ายกำกับ , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร