ประกาศผลสอบ ม.1 จักรคำ 2554

ตามที่โรงเรียนจักรคำคณาทร ได้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ประเภทสอบคัดเลือก ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2554 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนดังกล่าวได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนจึงขอ
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก Prototype จำนวน 234 คน ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และ
ให้นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือก รายงานตัวในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา จักรคำ 08.30 –
16.30 น. ณ หอสมุดเติมทองไชย บทสรุป และให้ผู้ปกครองมาประชุมเพื่อมอบตัวนักเรียน ในวันที่ 2
เมษายน พ.ศ. 2554 ณ จักรคำ หอประชุมบุรีรัตน์ ใน เวลา บทสรุป 08.00 น. เป็นต้นไป หากไม่มารายงานตัว
และมอบตัวนักเรียนตามวัน เวลา ดังแจ้ง ถือว่าสละสิทธิ์

More detail from here ประกาศผลสอบ ม.1 จักรคำ 2554
Read the full story here ประกาศผลสอบ ม.1 จักรคำ 2554

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน All และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร